Wkład własny przy kredycie hipotecznym ! Prawdy i mity o 20 % .

Elżbieta Liberda        10 lutego 2017        Komentarze (0)

Debaty na temat wysoko¶ci wkładu własnego do kredytu hipotecznego opanowały sektor rynku nieruchomo¶ci.

Niejednoznaczne procedury bankowe spędzaj± sen z powiek staraj±cym się o kredyt.

Na wielu forach i portalach internetowych odnaleĽć możemy informację, że  od stycznia 2017r minimalna wysoko¶ć wkładu własnego w kredycie mieszkaniowym wynosi 20 % warto¶ci nieruchomo¶ci i że w zasadzie, nie posiadaj±c takiego wkładu, nie można liczyć na otrzymanie kredytu.

20 % to jak się okazuje dla wielu , szczególnie młodych ludzi to spora kwota …

Dla przykładu,  je¶li  chcemy kupić mieszkanie którego cena okre¶lona jest na kwotę np. 400 000 złotych , to już na „dzień dobry” musimy mieć 80 000 złotych własnych  oszczędno¶ci…. W dzisiejszych czasach to wcale nie mało …

Ale spokojnie !

Zanim się poddasz, dokładnie zweryfikuj ofertę banków i o co dokładnie chodzi w tym 20 % wkładzie własnym.

Nie zawsze bowiem chodzi o obligatoryjne posiadanie „¶winki ” wypchanej oszczędno¶ciami w takiej kwocie.

Czę¶ć banków rzeczywi¶cie zmodyfikowała oferty. Zdecydowanie nie prawd± jednak jest, iż dotyczy to wszystkich kredytodawców.

Osoby dysponuj±ce mniejszymi oszczędno¶ciami wci±ż mog± liczyć na  kredyt, a co za tym idzie własne lokum:)

A sk±d to całe zamieszanie ?

W 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego stopniowo zaczęła  skłaniać banki do wyeliminowania z oferty  kredytów które umożliwiały finansowanie  całej warto¶ć kupowanej nieruchomo¶ci. Pamiętamy przecież też takie oferty które nawet finansowały więcej aniżeli cena mieszkania.

Klienci masowo sięgali po to łatwo dostępne  Ľródło finansowania, bez zastanowienia się na dolegliwo¶ci± comiesięcznego obci±żenia budżetu …

Efektem bezmy¶lnego zadłużania się, wielokrotnie, już poza faktem utraty nieruchomo¶ci, było popadnięcie w tarapaty finansowe i stan niewypłacalno¶ci..

W zwi±zku z tym zalecono  stopniowe wprowadzanie limitów minimalnego zaangażowania kredytobiorców.

Rekomendacja KNF która  okre¶liła maksymaln± wysoko¶ć wskaĽnika długu do warto¶ci nieruchomo¶ci tzw. LTV  nie wskazała jednak, że oznacza to, iż  kupuj±cy nieruchomo¶ć  musi  posiadać w gotówce 20 % ceny.

Dopuszczono  możliwo¶ć innego  zabezpieczenia czę¶ci minimalnej wymaganej wpłaty.  Obligatoryjne  minimum to  wci±ż 10 proc. warto¶ci nieruchomo¶ci.

Podsumowuj±c, kredyty z 10 %  wkładem własnym s± nadal dostępne. Rzeczywi¶cie nie wszystkie banki s± w stanie zaproponować tego typu ofertę , tym niemniej jednak można znaleĽć całkiem korzystny kredyt nie posiadaj±c 20 % w skarbonce.

Wybieraj±c ofertę kredytu warto po¶więcić chwilę na przeanalizowanie dostępnych ofert i z profesjonalnym doradc± zastanowić się w jaki sposób możemy zabezpieczyć brakuj±c± czę¶ć wkładu własnego .

 

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: