Zmiany w prawie budowlanym ! Szybciej rozpoczniesz budowę.

Elżbieta Liberda        09 lutego 2017        Komentarze (0)

Wraz z nadejściem nowego roku 2017 ustawodawca postanowił wyjść naprzeciw potrzebom przedsiębiorców z branży budowlanej.

Ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców ( Dz. U. 2016 poz. 2255) zmieniono przepisy Prawa budowlanego, rezygnując z nadmiernego formalizmu i dążąc tym samym do przyspieszenia procesu rozpoczęcia budowy.

Najistotniejszym ułatwieniem jest wprowadzenie do ustawowego katalogu obiektów, które mogą być wznoszone bez konieczności uzyskania pozwoleń.

Dzięki temu żadne formalności nie będą konieczne, jeśli będziemy chcieli wybudować wolno stojący parterowy budynek gospodarczy, garaż, wiatę, przydomowy ganek lub oranżerię o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba takich obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki (w myśl art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo budowlane w nowym brzmieniu).

Podobną dowolność będziemy mieć przy wznoszeniu altan o powierzchni do 35m2.

Znaczne uproszczenie czeka także właścicieli domków jednorodzinnych.

Przed nowelizacją każda przebudowa, niezależnie od jej zakresu, musiała być zgłoszona. Obecnie zgłoszenia wymaga tylko przebudowa przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, pod warunkiem, że nie prowadzi to do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania budynku.

W przypadku remontu obiektów budowlanych, których budowa wymaga pozwolenia, również możemy cieszyć się większym marginesem swobody ? remont takiego obiektu nie wymaga już zgłoszenia.

Od 2017 r. zgłaszać musimy jedynie remont obiektów innych niż budynki oraz przegród zewnętrznych i elementów konstrukcyjnych, o ile do ich budowy wymagane jest uzyskanie pozwolenia.

Istotnym ułatwieniem jest także skrócenie terminu, w którym organ administracji architektoniczno ? budowlanej mógł wnieść sprzeciw.

Dzięki nowelizacji starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu ma 21 dni na sprzeciwienie się naszym planom ? jeśli w tym terminie nie podejmie działań, przyjmuje się, że udzielił tzw. milczącej zgody.

Dodatkowo, aby skrócić ten termin jeszcze bardziej, organ ma prawo wydać zaświadczenie, w którym stwierdza brak podstaw do wniesienia sprzeciwu.

Zgodnie z dodanym art. 30 ust. 1 pkt. 5aa ustawy Prawo budowlane, wydanie takiego zaświadczenia uniemożliwia zgłoszenie sprzeciwu, a w konsekwencji pozwala na szybsze rozpoczęcia prac budowlanych .

Również w zakresie realizacji projektu budowlanego możliwe są bardziej swobodne działania.

Do tej pory wszelkie odstępstwa wymagały tzw. projektu zamiennego. Jego brak rozumiany był jako samowola budowlana. Teraz ustawodawca wyróżnia istotne odstąpienie od projektu budowlanego ? i w tym wypadku konieczne jest uzyskanie projektu zamiennego ? oraz odstąpienie, które nie jest istotne.

Za odstąpienie, które nie jest istotne uznane będzie takie, które spełnia warunki określone w art. 36 ust. 5a Prawa budowlanego, czyli przede wszystkim nie przekracza 2% wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego określonych w projekcie budowlanym oraz nie zwiększa obszaru oddziaływania obiektu.

Jeszcze jedna korzystna zmiana została wprowadzona w zakresie korzystania z tymczasowego obiektu budowlanego. W nowym stanie prawnym można z niego korzystać o 60 dni dłużej, tj. 180 dni.

Jak widać proces budowlany od 2017 roku powinien ulec usprawnieniu, ale jak zwykle bywa ? wszystko zweryfikuje praktyka.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: