Zmiany w funduszu alimentacyjnym.

Elżbieta Liberda        06 października 2020        Komentarze (0)

To dobra wiadomość, szczególnie w czasach, gdy wiele osób boryka się z wyegzekwowaniem alimentów.

Wskutek pandemii zobowiązani do zapłaty alimentów na skutek problemów z płynnością finansową poprostu przestali je płacić.

Są też i tacy, którzy nie płacą alimentów pomimo tego, że prowadzą dostatnie życie ale na pieprze nie mają nic a cały majątek który posiadają „stoi” na kogoś innego.

Dłużnik taki jest niewypłacalny… a co za tym idzie nie ma możliwości odzyskania pieniędzy.

W takiej sytuacji na pomoc przychodzi fundusz alimentacyjny. Choć nie są to spektakularne kwoty to jednak zawsze dodatkowy zastrzyk gotówki która dla wielu może okazać się na wagę złota.

Kryterium dochodowe – 900 zł na osobę w rodzinie.

Dobra wiadomość jest taka, że teraz z kwoty 800 do 900 złotych na osobę wzrośnie od 1 października 2020r kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. statystyki wskazują, że ponad 40 000 osób może skorzystać na zmianach.

Jak czytamy w komunikatach Minister rodziny Marleny Maląg wskazuje ona, że to nie jedyna korzystna zmiana. Przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres funkcjonował będzie tzw. mechanizm złotówka za złotówkę, który oznacza, że przekroczenie progu dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, czyli kwoty 900 złotych miesięcznie na osobę w rodzinie nie będzie skutkować automatycznie utratą prawa do tych świadczeń natomiast świadczenie takie będzie wówczas przysługiwać w wysokości pomniejszonej o kwotę przekroczenia kryterium.

Podwyższenie kwoty kryterium dochodowego ma dodatkowo przeciwdziałać sytuacji, w której osoby samotnie wychowujące dziecko stracą prawo do świadczeń z funduszu po dniu 30 września 2020 r. z powodu wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Zasady przyznawania świadczeń

świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości w jakiej były ustalone alimenty, ale nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.

Aby otrzymać takie świadczenie, trzeba posiadać tytuł wykonawczy pochodzący lub zatwierdzony przez sąd, oraz dokument wskazujący na to że egzekucja okazała się bezskuteczna.

Bezskuteczność egzekucji oznacza egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych, albo postępowanie upadłościowe, w toku którego w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie otrzymano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.

świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

  • osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia
  • w przypadku gdy uczy się do ukończenia 25 roku życia,
  • w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

Przedmiotowe zmiany należy z pewnością ocenić pozytywnie, szczególnie w tych trudnych dla wszystkich czasach.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: