Udziały

Podział nieruchomości do korzystania quoad usum, a zniesienie współwłasności.

Elżbieta Liberda        29 marca 2018        Komentarze (0)

  Zagadnienie współwłasności zawsze rodzi wiele wątpliwości, zarówno wśród współwłaścicieli jak przedstawicieli palestry. Wciąż w wielu aspektach orzecznictwo nie wypracowało jednolitych poglądów. I między innymi jest tak przy problematyce podziału do korzystania – tzw. podziału quoad usum. Ale zacznijmy od początku. Zgodnie z art. 195 k.c. własność tej samej nieruchomości przysługiwać może niepodzielnie kilku osobom. […]

Zgoda małżonka na zakup nieruchomości.

Elżbieta Liberda        09 sierpnia 2017        Komentarze (0)

W sytuacji, kiedy w małżeństwie panuje ustawowy ustrój majątkowy, czyli wspólność ustawowa, zasadą jest, że wszystko to, co zostało nabyte w czasie trwania związku małżeńskiego przez oboje małżonków lub tylko przez jednego z nich stanowi ich majątek wspólny. Oznacza to między innymi, że oboje małżonkowie są obowiązani współdziałać w zarządzie majątkiem wspólnym, w szczególności udzielać […]

Udziały w nieruchomości . Korzyść czy ryzyko?

Elżbieta Liberda        12 lutego 2017        Komentarze (0)

Problematyka związana z nabyciem, a później z własnością udziałów w nieruchomości,  jest jedną z najtrudniejszych w prawie rzeczowym. Trudnością już samą w sobie, jest zrozumienie co to jest właściwie udział w nieruchomości. Nieprofesjonalnym (i nie tylko) uczestnikom rynku nieruchomości trudno jest wytłumaczyć jakie przełożenie na ich faktyczne władztwo nad danym lokalem w nieruchomości będzie miało […]

ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI – pułapki przy zakupie udziałów

Elżbieta Liberda        13 marca 2016        13 komentarzy

Zakup udziałów i zniesienie współwłasności nieruchomości to temat rzeka. Często jednak gra jest warta świeczki i decydujemy się na nabycie udziałów w nieruchomości.   Trzeba jednak poświęcić dłużą chwilę na przygotowanie się do tego typu transakcji. Pozornie korzystne oferty, brak świadomości prawnej konsekwencji podjętej decyzji  mogą nastręczyć nie lada problemów… Współwłasność jak wiemy, lubi być problematyczna. […]

O współwłasności i problemach z nią związanych można by pisać bardzo wiele … Tym razem zaproponuje Wam nieco inną forma przekazu treści, która mam nadzieje, że spotka się z pozytywnym odbiorem. Jakiś czas temu rozpoczęliśmy cykl video porad prawnych.  Dziś w tej właśnie formie  przedstawiam rozmowę radcy prawnego Kancelarii Lex Perfecta Radosława Liberdy  z Panem […]