FIKCYJNE WZMIANKI W KSIĘGACHWIECZYSTYCH JAKO SPOSÓB NA OBNIŻANIE CENY LUB BLOKOWANIE SPRZEDAŻY

Elżbieta Liberda        20 lipca 2021        Komentarze (0)

Rynek nieruchomości nie zwalnia tempa.

A gdy na rynku robi się gorąco, pojawiają się na nim także mało uczciwi gracze ?

Nie jest tajemnicą że aktulanie Kwitnie proceder blokowania obrotu nieruchomościami.

Dzieje się tak dlatego, że o okazje naprawdę dziś trudno.

Niektórzy wykorzystują regulacje prawne po to aby np. obniżyć cenę czy udaremnić sprzedaż nieruchomości.

Robią to między innymi poprzez wpisywanie wzmianek w księgach wieczystych.

Już mówię o co chodzi.

Machanizm jest prosty. Wystarczy, że w księdze wieczystej pojawi się jedna lub kilka wzmianek o często wyssanych z palca roszczeniach.

Co istotne, wniosek taki może złożyć każdy. Wystarczy dołączyć do niego np. pozew z brakami formalnymi ( np. brak opłaty, załączników itp. ) czy wniosek o zasiedzenie. Sad wówczas, nie ma wyjścia, wzmiankę musi wpisać.

Z treści księgi nie wynika, czego konkretnie dotyczy ten wpis. Czy jest to jakieś konkretne roszczenie, czy dotyczy wpisu hipoteki czy np. ostrzeżenia o toczącym się postępowaniu.

W wielu wypadkach wzmianki są istotne i zakup takiej nieruchomości może być niebezpieczny. Zdarza się jednak, że jest to tylko jakieś nic nie znaczące postępowanie.

Ale – gdy jest wzmianka, to transakcja nie korzysta już z rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych czyli ?. Może być problematyczna.

I tu właśnie pole do popisu mają Ci, którzy chcą nieruchomość kupić taniej. Umięjetna analiza akt księgi wieczystej może doprowadzić do tego że większość rynku nie zainteresuje się taką nieruchomością, a ten który dobrze oceni ryzyko może ją najprościej mówiąc tanio kupić ?

A dlaczego to tak wygląda ?

Zgodnie bowiem z przepisami kodeksu postępowania cywilnego wykreślenie wzmianki o wniosku następuje dopiero po uprawomocnieniu się postanowienia o odmowie dokonania wpisu lub odrzuceniu wniosku albo o umorzeniu postępowania, lub po uprawomocnieniu się zarządzenia o zwrocie wniosku. A to trwa ?.. czasem nawet rok, dwa?.

Z nadużywaniem instytucji wzmianki wielokrotnie spotykam się w mojej zawodowej praktyce.

Szczególnie w obrocie gruntami jest to częsta praktyka. Inwestorzy najpierw poprzez wpisanie wzmianki ?blokują? transakcję, a następnie oferują  zakup za niską cenę. Właściciel który musi szybko sprzedać często godzi się na to nie do odrzucenia propozycje?.

 

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: