Zmiany w prawie spadkowym od 15 listopada 2023 roku część 2.

Elżbieta Liberda        03 grudnia 2023        Komentarze (0)

W poprzednim wpisie dotyczącym zmian w prawie spadkowym, które weszły w życie 15 listopada 2023 roku przedstawiliśmy zmiany, które pojawiły się w Kodeksie Cywilnym.

Dziś zapraszam na kontynuację wpisu i zapoznanie się, że innymi ważnymi zmianami wprowadzonymi w innych ustawach.

Odrzucenie spadku w imieniu małoletnich dzieci

Od 15 listopada 2023 zmieniła się procedura dotycząca odrzucenia spadku w imieniu małoletnich dzieci, która wprowadziła ułatwienie dla rodziców. Przed nowelizacją przepisów rodzice, którzy planowali odrzucić spadek w imieniu swoich małoletnich dzieci musieli uzyskać zezwolenie sądu opiekuńczego. W chwili obecnej został dodany § 4 do art. 101 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym, nie będzie wymagane zezwolenie sądu opiekuńczego na dokonanie przez rodzica czynność polegająca na odrzuceniu spadku w imieniu dziecka przez rodzica, któremu w tym zakresie przysługuje władza rodzicielska, gdy jest dokonywana za zgodą drugiego z rodziców, któremu również w tym zakresie przysługuje władza rodzicielska, albo gdy jest dokonywana wspólnie. Powyższe nie dotyczy jednak przypadków, gdy dziecko jest powołane do dziedziczenia w pierwszej kolejności po jednym z rodziców, bowiem w takiej sytuacji wciąż jest konieczne uzyskanie zezwolenia sądu opiekuńczego. Zezwolenie sądu opiekuńczego także jest niezbędne w sytuacji, gdy drugi rodzic, któremu przysługuje władza rodzicielska nie wyraża zgody na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka. Ponadto pozostają przepisy mówiące o konieczności uzyskania zezwolenia sądu we wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby lub majątku małoletniego.

Zmiana sądu właściwego na proste przyjęcie lub odrzucenie spadku.

W dotychczas obowiązujących przepisach zezwolenie na przyjęcie lub odrzucenie spadku było rozpatrywane przez sąd opiekuńczy. Od 15 listopada 2023 roku do kodeksu postępowania cywilnego został wprowadzony art. 6401, który wskazuję, że zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka lub osoby pozostającej pod opieką w postaci prostego przyjęcia lub odrzucenia spadku, w toku postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, wydaje sąd spadku. Natomiast w sytuacji, gdy postępowanie zostało wszczęte przed sądek opiekuńczym to taki wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka zostanie przekazany do dalszego rozpoznania sądowi spadku.

Pamiętaj, że na odrzucenie spadku masz określony czas! W przypadku braku jego dochowania, spadek zostanie przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza. Jeśli nie chcesz przegapić terminu i prawidłowo wykonać wszelkie formalności z tym związane, warto skonsultować się z prawnikiem.

Tego typu sprawy to jedna ze specjalizacji naszej Kancelarii.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy.

Adwokat Justyna Branewska

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: