luty 2021

SZKOLENIE DLA POśREDNIKÓW z AML !

Elżbieta Liberda        22 lutego 2021        Komentarze (0)

Ustawao przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakłada w art. 52 obowiązek szkoleniowy m.in. na pośredników nieruchomości i na zatrudniony w agencjach nieruchomości personel. Zgodnie z Art. 52.1. Instytucje obowiązane zapewniają udział osób wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych dotyczących realizacji tych obowiązków. 2. Programy szkoleniowe, o których […]

Gigantyczne kary dla pośredników nieruchomości za nieprzestrzeganie AML !

Elżbieta Liberda        22 lutego 2021        Komentarze (0)

Jak czytamy w komunikacie na stronie Ministerstwa Finansów – na jedno z największych biur nieruchomości w Polsce nałożona została potężna kara finansowa – 500.000,00 zł . Kara została nałożona za niedopełnienie obowiązków: wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za wykonanie obowiązków określonych w art. 8ustawy, sporządzenia oceny ryzyka, o której mowa w art. 27 ust. 3ustawy, stosowania i […]

To fenomenalne wydarzenie zorganizowane zostało przez Warszawskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. Wśród wielu prelegentów miałam okazję wypowiedzieć się na temat mojej praktyki zawodowej związanej z inwestowaniem w kamienice. Z video dowiesz się : – Jaki jest potencjał inwestycyjny kamienic – Jak kupować kamienice? – Udziały w nieruchomości to korzyść czy ryzyko ? – Jakie […]

Co daje wyłączność w umowie z agentem ?

Elżbieta Liberda        07 lutego 2021        Komentarze (0)

https://www.rp.pl/Mieszkaniowe/308159952-Co-daje-wylacznosc-w-umowie-z-agentem.html Jakiś czas temu moje wypowiedzi pojawiły się na łamach Rzeczpospolita. Umowy na wyłączność budzą wieloktrtonie obawy u klientów. Ale czy słusznie ? Absolutnie nie ! To najlepsza forma współpracy z agentem nieruchomości. Wklejam treść całego artykułu. Mam nadzieje że rozwieję wątpliwości. 1. Co oznacza dla klienta umowa na wyłączność z pośrednikiem? Co może na […]