luty 2021

SZKOLENIE DLA PO¦REDNIKÓW z AML !

Elżbieta Liberda        22 lutego 2021        Komentarze (0)

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakłada w art. 52 obowi±zek szkoleniowy m.in. na po¶redników nieruchomo¶ci i na zatrudniony w agencjach nieruchomo¶ci personel. Zgodnie z Art. 52.  1. Instytucje obowi±zane zapewniaj± udział osób wykonuj±cych obowi±zki zwi±zane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych dotycz±cych realizacji tych obowi±zków. 2. Programy szkoleniowe, o których […]

Gigantyczne kary dla po¶redników nieruchomo¶ci za nieprzestrzeganie AML !

Elżbieta Liberda        22 lutego 2021        Komentarze (0)

Jak czytamy w komunikacie na stronie Ministerstwa Finansów – na jedno z największych biur nieruchomo¶ci w Polsce nałożona została potężna kara finansowa – 500.000,00 zł . Kara została nałożona za niedopełnienie obowi±zków: wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za wykonanie obowi±zków okre¶lonych w art. 8 ustawy, sporz±dzenia oceny ryzyka, o której mowa w art. 27 ust. 3 ustawy, stosowania i […]

To fenomenalne wydarzenie zorganizowane zostało przez Warszawskie Stowarzyszenie Po¶redników w Obrocie Nieruchomo¶ciami. W¶ród wielu prelegentów miałam okazję wypowiedzieć się na temat mojej praktyki zawodowej zwi±zanej z inwestowaniem w kamienice. Z video dowiesz się : – Jaki jest potencjał inwestycyjny kamienic – Jak kupować kamienice? – Udziały w nieruchomo¶ci to korzy¶ć czy ryzyko ? – Jakie […]

Co daje wył±czno¶ć w umowie z agentem ?

Elżbieta Liberda        07 lutego 2021        Komentarze (0)

https://www.rp.pl/Mieszkaniowe/308159952-Co-daje-wylacznosc-w-umowie-z-agentem.html Jaki¶ czas temu moje wypowiedzi pojawiły się na łamach Rzeczpospolita. Umowy na wył±czno¶ć budz± wieloktrtonie obawy u klientów. Ale czy słusznie ? Absolutnie nie ! To najlepsza forma współpracy z agentem nieruchomo¶ci. Wklejam tre¶ć całego artykułu. Mam nadzieje że rozwieję w±tpliwo¶ci. 1. Co oznacza dla klienta umowa na wył±czno¶ć z po¶rednikiem? Co może na […]