Rozwód z orzekaniem o winie czy bez ?

Elżbieta Liberda        16 kwietnia 2023        Komentarze (0)

 

Decydując się na zawarcie związku małżeńskiego nie zakładamy, że trzeba będzie taką relację zakończyć.

Życie pisze jednak różne scenariusze, które nie zawsze mają szczęśliwe zakończenie.

Okoliczności zmuszają do podjęcia decyzji o rozwodzie.

W mojej kancelarii takie sprawy to codzienność.

Wiele osób zastanawia się wówczas jak wygląda sprawa sądowa, czy warto walczyć o wyrok wskazujący na winę małżonka, jak poukładać relacje z dziećmi i podzielić majątek.

Co daje orzeczenie o winie ?

Poza satysfakcją, najprościej rzecz ujmując pieniądze.

W sytuacji kiedy mamy wyrok z orzeczeniem o winie, to niewinny małżonek może dochodzić alimentów na swoją rzecz od tego, który został uznany za winnego rozwodu. Wystarczy wykazać, że jego sytuacja materialna na skutek rozwodu  istotnie pogorszyła się.

Jeśli zaś rozwód zakończy się wyrokiem bez orzekania o winie lub z winy obu stron to były małżonek może dochodzić alimentów tylko gdy znajdzie się w niedostatku.

Obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa.

Kwestia winy nie wpływa natomiast na wysokość alimentów na dzieci. Ale co istotne w niektórych wypadkach może mieć znaczenie w kwestie podziału majątku wspólnego np. gdy były małżonek trwonił majątek itp.

Przy orzekaniu o winie sąd nie będzie brał pod uwagę, która ze stron była „bardziej” winna. Aby uzyskać korzystny wyrok należy udowodnić, że na skutek występku męża czy żony doszło do rozpadu związku. Najczęściej takimi przyczynami jest zdrada, choć udowodnienie jej wcale nie jest takie proste …

Decydując się na rozwód należy pamiętać, że w wyroku sąd będzie musiał rozstrzygnąć o takich aspektach jak  władza rodzicielska nad małoletnim dzieckiem, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. W braku porozumienia małżonków Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia.

Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, Sąd orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, Sąd może nakazać jego eksmisję. Taka sytuacja ma miejsce najczęściej gdy stosowana jest przemoc.

Stwierdzenie winy nie pozwoli także na to, aby uniemożliwić kontakt rodzica z dzieckiem. Niemniej jednak gdy strony nie mogą dojść w tym zakresie do konsensusu Sąd te kontakty ureguluje.

Sprawy o rozwód, szczególnie gdy strony mają dzieci bywają bardzo skomplikowane. Wątek emocjonalny dodatkowo komplikuje zagadnienie. Decydując się na złożenie pozwu warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, aby w tym trudnym czasie przeprowadził klienta przez skomplikowane zagadnienia prawne, tak aby później niczego nie żałować …

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: