Uważaj na „okazje”. Kilka słów o inwestycjach w nieruchomo¶ci.

Elżbieta Liberda        02 czerwca 2015        Komentarze (0)

Na rynku nieruchomo¶ci roi się od ofert reklamowanych jako ?okazja?, ?super cena? czy też ?doskonała inwestycja?.

Rzeczywisto¶ć jednak bywa nieco inna.

?Co¶? co ma być przysłowiow± żył± złota może być niejednokrotnie Ľródłem problemów i rodzić spore zobowi±zania finansowe?.

Jak zatem ocenić rentowno¶ć inwestycji?

Czy w obecnych czasach możemy liczyć na tzw. ?pewniaki? generuj±ce zyski.

Kryzys gospodarczy niew±tpliwie doprowadził do sytuacji kiedy na ryku nieruchomo¶ci znaleĽć możemy swoiste perełki. Z reguły sprzedawca będ±cy na skraju bankructwa, postawiony przed wyborem czy sprzedać za nisk± cenę czy też ryzykować, iż nieruchomo¶ć zostanie zlicytowana wybiera lepsze zło.

To moment kiedy sprytny nabywca może zrobić dobry interes.

Należy jednak pamiętać, że przy wyborze nieruchomo¶ci nie tylko cena ma znaczenie!

Dokonuj±c wyboru należy przede wszystkim okre¶lić, jaki cel ma spełnić dana inwestycja?

Czy będziemy chcieli sami zamieszkać w nieruchomo¶ci, czy może kupujemy w celu wynajmu czy dalszej odsprzedaży.

Najistotniejszym czynnikiem jest oczywi¶cie lokalizacja.  I tak, decyduj±c się na inwestowanie w celach osi±gania przychodów z najmu mieszkań najkorzystniejsze wydaj± się okolice centrum miast oraz dzielnic uniwersyteckich.

Uwaga na udziały!

Wielu kusz± oferty sprzedaży lokali których stan prawny okre¶lany jest jako udział w nieruchomo¶ci.

Pozornie tanie i super korzystne oferty mog± okazać się jednak nie lada problemem?

Dokonuj±c wizji nieruchomo¶ci oferuj±cy wskazuje nam z reguły piękne mieszkanie w kamienicy o dużej powierzchni za niewysok± cenę. Dokonuj±c kalkulacji, okazuje się, że rzeczywi¶cie, cena za metr kwadratowy jest wyj±tkowo korzystna?

Pytanie jednak, czy nie korzystamy z powierzchni ponad przysługuj±cy nam udział.

Otóż przy ewentualnej sprawie o zniesienie współwłasno¶ci nieruchomo¶ci, pomijaj±c już czas i nerwy zwi±zane z tocz±cym się postepowaniem s±dowym, w konsekwencji możemy zostać zobowi±zani do zapłaty za korzystanie przez lata za metraż który nie przysługiwał nam w ramach nabytego udziału.

Zdarzaj± się też okazje zwi±zane np. z zakupem kamienic. Pozornie tania nieruchomo¶ć może jednak okazać się studni± bez dna generuj±c± koszty. Nakłady jakie będziemy musieli ponie¶ć wielokrotnie przewyższaj± nasze wyobrażenie w momencie planowania inwestycji.

Szczególn± ostrożno¶ć należy wykazać przy zakupie nieruchomo¶ci będ±cych pod ochron± konserwatora zabytków. Często zdarza się, iż planujemy np. prowadzenie kameralnego pensjonatu czy też restauracji, i w ten sposób szacujemy rentowno¶ć inwestycji. Pytanie jednak, czy w ogóle taka inwestycja będzie mogła zostać w tym obiekcie zrealizowana.

Lawinowo do sprzedaży wystawiane s± nieruchomo¶ci z ? lokatorami? . Pozorne deklaracje sprzedawców, że lokator się wyprowadzi nie zawsze znajduj± pokrycie w rzeczywisto¶ci.

Kusz±ca cena często jest decyduj±cym czynnikiem wpływaj±cym na podjęcie decyzji o zakupie takiego lokum. Wydaje się, iż w najgorszym wypadku wystarczy przeprowadzić postępowanie o eksmisję i po problemie. Tak jednak nie jest! Otóż w przypadku kiedy nasz lokator nie posiada innej nieruchomo¶ci i np. jest bezrobotny przysługiwać mu będzie uprawnienie do lokalu socjalnego który zapewnić ma gmina. Okres oczekiwania na taki lokal to z reguły kilka lat? wła¶ciciel nieruchomo¶ci jest w tej sytuacji praktycznie bezradny, za¶ na otarcie łez wyst±pić może jedynie o odszkodowanie od gminy za niedostarczenie lokalu socjalnego.

Zatem dobra lokata to nie tylko niska cena nieruchomo¶ci! Lokalizacja i uregulowany stan prawny to niezbędne warunki jakie spełniać musi planowana inwestycja!

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: