Kupujesz / posiadasz udziały w nieruchomo¶ci. Uważaj ! To nie zawsze dobra inwestycja !

Elżbieta Liberda        01 czerwca 2015        Komentarze (0)

 

Nasz klient zakupił 3 lata temu udziały w nieruchomo¶ci położonej w ¶cisłym centrum miasta.

W sporz±dzonym przez notariusza akcie notarialnym sprzedaży , w § 5 tego aktu jest zawarty zapis, iż w ramach nabytych udziałów w nieruchomo¶ci będzie zajmował lokal mieszkalny składaj±cy się z dwóch pokoi i kuchni o pow.52m? położony na pierwszym piętrze.

Klient z inwestycji tej jest bardzo zadowolony, kamienica pomimo jej lokalizacji w ¦ródmie¶ciu jest położona w spokojnym cichym miejscu. To bardzo prestiżowe lokum.

 

Jakże wielkie było jego zdumienie, kiedy po 31 latach spokojnego i niezakłóconego zamieszkiwania , otrzymał pismo z S±du Rejonowego powiadamiaj±ce go o rozprawie w sprawie o zniesienie współwłasno¶ci nieruchomo¶ci, w której znajduje się jego mieszkanie.

 

Wniosek jednego ze współwła¶cicieli tej nieruchomo¶ci  brzmiał  :

1. Wnoszę o  pozbawienie  R.K  (naszego klienta)  prawa do zajmowania lokalu mieszkalnego nr …

2. przyznanie  na własno¶ć  lokalu mieszkalnego opisanego w pkt 1 Wnioskodawcy.

 

Zdenerwowany klient z niedowierzaniem czytał uzasadnienie wniosku?.

 

Przez ponad 30 lat żył w przekonaniu, że lokal jest jego wył±czn± własno¶ci± i dopóki nie zechce go sprzedać może spać spokojnie ?

 

Niestety ?

 

Posiadaj±c udziały w nieruchomo¶ci, nawet ze wskazaniem na lokal zawsze musimy liczyć się z tym, że może doj¶ć do sprawy o zniesienie współwłasno¶ci.

I uwaga ! Roszczenie o zniesienie współwłasno¶ci nie przedawnia się co oznacza, ze może zostać zgłoszone w każdym czasie.

 

A jaki może być finał ?

 

Pomijaj±c już fakt , że z reguły spawy te trwaj± latami i generuj± wysokie koszty postępowania ( chociażby biegli s±dowi dokonuj±cy wyceny poczynionych nakładów itp. ) to rozstrzygnięcia S±dów bywaj± zaskakuj±ce nie tylko dla stron ale i dla przedstawicieli palestry.

 

A jakie s± opcje ?

 

S±d może po wszechstronnym rozważeniu wszystkich okoliczno¶ci faktyczno- prawnych uwzględnić wniosek współwła¶ciciela nieruchomo¶ci i przyznać mu na własno¶ć lokal mieszkalny zajmowany przez naszego klienta zas±dzaj±c jednocze¶nie na jego rzecz odpowiedni± kwotę pieniężn± tytułem spłaty.

 

S±d może nie przychylić się do wniosku współwła¶ciciela i przyznać na własno¶ć zajmowany przez naszego klienta lokal mieszkalny na jego rzecz.

 

S± jeszcze inne możliwo¶ci rozstrzygnięcia przez S±d tej sprawy, o czym będzie w kolejnych wpisach zwi±zanych ze zniesieniem współwłasno¶ci.

 

Na razie tylko sygnalnie poruszam t± w mojej ocenie niezmiernie istotn± kwestię dla kupuj±cych udziały w nieruchomo¶ciach.

 

W skrajnych przypadkach można stracić lokal mieszkalny czy użytkowy, a do tego jeszcze można zostać zobowi±zanym przez S±d do zapłaty innym współwła¶cicielom nieruchomo¶ci bardzo znacz±cych kwot pieniężnych.

 

Pamiętaj ? kupuj±c udziały w nieruchomo¶ci choćby¶ miał w akcie notarialnym zapis, że w ramach tych udziałów masz prawo zajmować czy korzystać z konkretnego lokalu , to ten lokal w sensie prawnym nie jest twój.

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: