ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI

Elżbieta Liberda        22 listopada 2023        Komentarze (0)

Jak znieść współwłasność nieruchomości?

To pytanie z którym bardzo często zwracają się do mnie Klienci.

Dziś mała pigułka wiedzy.

Współwłasność może zostać zniesiona na dwa sposoby:

  1. umowne zniesieniewspółwłasności – taka umowa koniecznie musi zostać zawarta przez wszystkich współwłaścicieli, powinna też określać podstawowe kwestie takie jak sposób zniesienia współwłasności, oświadczenia o przeniesieniu udziałów bądź postanowienia o spłatach i dopłatach oraz terminach. Umowę tę obligatoryjnie sporządza się w formie aktu notarialnego.
  2. sądowe zniesienie współwłasności– to postępowanie nieprocesowe przed sądem rejonowym. Stosowane, gdy współwłaściciele nie mogą dojść do porozumienia.

Są trzy warianty wyjścia ze współwłasności.

  • podział rzeczy wspólnej(np. podział fizyczny)
  • przyznanie nieruchomości jednemu bądź niektórym ze współwłaścicieli(za spłatą pozostałych)
  • podział cywilny(sprzedaż rzeczy wspólnej i podzielenie się ceną)

Podział rzeczy wspólnej

Sąd dzieli rzecz wspólną na liczbę części równą liczbie współwłaścicieli, stosownie do wielkości ich udziałów. Wyodrębnione tak części winny odpowiadać wartością wielkości udziałów, co jednak nie zawsze jest gospodarczo celowe, albo po prostu niemożliwe. Wtedy dla wyrównania tych wartości stosuje się dopłaty pieniężne.

Przyznanie rzeczy jednemu bądź niektórym ze współwłaścicieli

Zwykle to rozwiązanie znajduje zastosowanie w odniesieniu do nieruchomości, bowiem ich podział fizyczny często jest niemożliwy. Pozostali współwłaściciele powinni zostać spłaceni stosownie do wartości ich udziałów we współwłasności.

Podział cywilny

Odbywa się na wniosek wszystkich współwłaścicieli oraz w sytuacji, gdy nie ma wniosku, ale nieruchomość nie może zostać podzielona, zaś okoliczności danej sprawy przemawiają za rozstrzygnięciem sprawy w ten sposób. W szczególności chodzi tutaj o sytuacje, gdy żaden ze współwłaścicieli nie zgadza się na przyznanie mu nieruchomości na własność, albo gdy żaden lub ubiegający się o przyznanie mu rzeczy wspólnej współwłaściciel nie byłby w stanie ponieść ciężaru spłat. Podziału cywilny dokonuje się w trybie postępowania egzekucyjnego na drodze licytacji.

Generalnie, nie da się „zablokować” kogoś we współwłasności. Z żądaniem wystąpić może każdy ze współwłaścicieli, nawet ten który ma niewielki udział.

Pytanie tylko jak długo taka sprawa potrwa …

 

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o tej tematyce zapraszam na konsultacje lub poradzone warsztaty.

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: