Rozwód z orzeczeniem o winie czy bez ?

Elżbieta Liberda        23 listopada 2023        Komentarze (0)

 

Czy warto domagać się rozwodu z orzeczeniem o winie?

 

Rozwód niewątpliwie jest bardzo emocjonalnym wydarzeniem dla małżonków, w związku z czym w większości przypadków strony dążąc do szybkiego zakończenia sprawy sądowej godzą się na orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie. Statystyka pokazuje, że najwięcej rozwodów kończy się właśnie w taki sposób.

 

Ale czy warto? Co wówczas może stracić strona, która winy nie ponosi?

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, że orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia (art. 57 § 1 k.r.o.). W rzeczywistości w wyroku Sąd może orzec rozwód na trzy sposoby:

  1. bez orzekania o winie;
  2. z orzeczeniem winy jednego z małżonków;
  3. z winy obojga małżonka.

 

To w jaki sposób Sąd orzeknie rozwód jest zależne oczywiście od przeprowadzonego przed Sądem postępowania dowodowego. Ale co najważniejsze – jeśli małżonkowie będą zgodnie wnosić o orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie to Sąd wówczas odstąpi od badania winy.

Celem Sądu nie jest przecież „na siłę” szukanie winy jeśli żadna ze stron tego nie chce.

Co zyskujesz jeśli Sąd orzeknie, że wyłączną winę za rozpad małżeństwa ponosi Twój małżonek?

 

Poza oczywistym zwycięstwem moralnym, najważniejsze będą uprawnienia związane z obowiązkiem alimentacyjnym wobec Ciebie od drugiego małżonka! Jednakże tutaj będzie konieczne Twoje wyraźne żądanie, w tym zakresie nic nie dzieje się z urzędu.

Kwestię tę reguluje art. 60 § 2 k.r.o. zgodnie z którym: „Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.”

Teoretycznie alimenty będą przysługiwały także w sytuacji, kiedy żaden z małżonków nie zostanie uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, ale w takim przypadku będziesz musiał wykazać, że znajdujesz się z niedostatku. Poza tym, w przypadku braku winy drugiego małżonka trzeba mieć na uwadze, że jemu również będzie przysługiwało uprawnienie do domagania się alimentów od Ciebie.

Do pozwu rozwodowego z orzeczeniem o winie należy się wcześniej odpowiednio przygotować, w szczególności w zakresie zgromadzenia materiału dowodowego. Jeżeli nie wiesz jakie dowody będą przydatne w Twojej sprawie, warto skonsultować to z prawnikiem.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: