ZMIANY W PRAWIE

Zmiany w prawie 2019 r. Jak uwłaszczenie wpłynie na obrót nieruchomo¶ciami?

Elżbieta Liberda        09 stycznia 2019        Komentarze (0)

Z dniem 1 stycznia 2019 roku prawo użytkowania wieczystego można powiedzieć że w zasadzie przestanie istnieć. Oczywi¶cie poza kilkoma ? nielicznymi –  wyj±tkami.   Ale zacznijmy od pocz±tku. Od 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa dotycz±ca przekształcania użytkowania wieczystego gruntów mieszkaniowych we własno¶ć. W/w ustawa ma na celu ustawowe przekształcenie z dniem 1 stycznia […]

NAJEM INSTYTUCJONALNY. Nowa forma umowy najmu.

Elżbieta Liberda        13 października 2017        4 komentarze

Najem instytucjonalny to nowa możliwo¶ć, która została wprowadzona do polskiego porz±dku prawnego ustaw± o Krajowym Zasobie Nieruchomo¶ci z dnia 20 lipca 2017 r. Według informacji, które możemy znaleĽć na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa ta nowa instytucja jest wyrazem pogodzenia potrzeb lokatorów i potrzeby ograniczenia barier dla inwestorów prywatnych w angażowaniu ¶rodków finansowych w inwestycje […]

Ważne zmiany w prawie dotycz±ce po¶rednictwa i zarz±dzania nieruchomo¶ciami.

Elżbieta Liberda        01 września 2017        2 komentarze

W tym roku na 1 wrze¶nia czekali  nie tylko uczniowie, ale także wszyscy zwi±zani z rynkiem nieruchomo¶ci. Wła¶nie dzi¶ wchodzi w życie nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomo¶ciami, która bezpo¶rednio wpłynie na sposób i komfort wykonywania zawodu po¶rednika w obrocie nieruchomo¶ciami, zarz±dcy nieruchomo¶ci czy rzeczoznawcy maj±tkowego. Co zmieni się konkretnie? Nowelizacja zapewni nieco bardziej przejrzyst± i stabiln± […]

Chociaż letnie upały powoli zaczynaj± być wspomnieniem, w obrocie prawnym nadal panuje gor±cy okres. W najbliższym okresie czeka nas wiele zmian, które często dotyczyć będ± również rynku nieruchomo¶ci. 2 sierpnia 2017 r. Prezydent podpisał  ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy ? Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy ? […]